Tìm theo Tag : Nhà thờ 3 gian kết hợp ở 9x12m

Nhà thờ 3 gian kết hợp ở 9x12m, nhà 3 gian mái dốc gỗ Lim Nam Phi, anh Hùng Phú Thọ

“Mẹ là biển cả thênh thang. Cha là ngọn núi cao sang giữa đời. Cho...