Quy hoạch kiến trúc cảnh quan trụ sở làm việc ở huyện Ayun pa Gia Lai

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan trụ sở làm việc Công An Ayun pa Gia Lai. Xây dựng cải tạo, mở rộng hoàn chỉnh cơ sở làm việc của Công an thị xã Ayun Pa. Nhằm tạo nên một cơ sở làm việc với các trang thiết bị văn minh hiện đại và thích nghi với tình hình mới.

Góp phần tạo nên cảnh quan chung của thị xã Ayun pa.

Tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia nhất là khu vực Tây Nguyên có tình hình chính trị phức tạp

Đảm bảo chỗ làm việc, ăn, ở doanh trại và sinh hoạt cho 125 cán bộ chiến sĩ, trong đó 110 CBCS và 15 CSNV.

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan trụ sở làm việc Công An Ayun pa Gia Lai - Mặt bằng hiện trạng

kiến trúc cảnh quan trụ sở làm việc Công An Ayun pa Gia Lai – Mặt bằng hiện trạng

Nội dung sử dụng đất Diện tích xây dựng (m2)
Tổng diện tích khu đất 23.084
Diện tích xây dựng nhà làm việc 2 tầng ( nhà số 1 – TMB hiện trạng) 320
Diện tích xây dựng nhà làm việc 2 tầng ( nhà số 17 – TMB hiện trạng) 270
Diện tích nhà làm việc 1 tầng  ( nhà số 13 – TMB hiện trạng) 163
Diện tích nhà làm việc đội CSGT ( nhà số 4 – TMB hiện trạng 85
Diện tích nhà tiếp dân ( nhà số 5 – TMB hiện trạng) 71
Diện tích nhà làm việc + hội trường + ở  (nhà số 2 – TMB hiện trạng) 467
Diện tích nhà bếp ăn tập thể ( nhà số 11 – TMB hiện trạng) 82
Diện tích nhà vệ sinh ( nhà số 10 – TMB hiện trạng) 25
Diện tích nhà vệ sinh chung ( nhà số 3 -TMB hiện trạng) 40
Diện tích nhà trực cổng ( nhà số 6 – TMB hiện trạng) 68
Diện tích nhà để xe 2 bánh + gara ô tô ( nhà số 8 – TMB hiện trạng) 143
Nhà ở cán bộ chiến sỹ ( nhà số 12 – TMB hiện trạng) 70
Diện tích nhà tạm giữ hành chính ( nhà số 14 – TMB hiện trạng) 95
Diện tích nhà thăm gặp ( nhà số 15 – TMB hiện trạng) 19
Diện tích nhà kho vật chứng ( nhà số 16 – TMB hiện trạng) 180
Diện tích nhà kho ( nhà số 9 – TMB hiện trạng) 75
Tổng diện tích xây dựng 2.101
Khu tạm giam 1.800
Diện tích sân bê tông 5.100
Mật độ xây dựng công trình 9.1%

quy-hoach-kien-truc-canh-quan-tru-lam-viec-cong-ayun-pa-gia-lai

kiến trúc cảnh quan trụ sở làm việc Công An Ayun pa Gia Lai – Hiện trạng nhà làm việc chính

quy-hoach-kien-truc-canh-quan-tru-lam-viec-cong-ayun-pa-gia-lai

Công An Ayun pa Gia Lai – Hiện trạng nhà làm việc, ở doanh trai, 6 hội trường

quy-hoach-kien-truc-canh-quan-tru-lam-viec-cong-ayun-pa-gia-lai

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan trụ sở làm việc Công An Ayun pa Gia Lai – Hiện trạng nhà thường trực cổng

>>Xem thêm: Quy hoạch kiến trúc cảnh quan trụ sở làm việc công an An Khê, Gia Lai

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan trụ sở làm việc Công An Ayun pa Gia Lai - Phối cảnh quy hoạch tổng thể

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan trụ sở làm việc Công An Ayun pa Gia Lai – Phối cảnh quy hoạch tổng thể

Rate this post