Tìm theo Tag : Nhà thờ 3 gian bê tông sơn giả gỗ

Nhà thờ 3 gian kết hợp ở 12x10m 3 phòng ngủ, anh Hưng chị Hải, Thanh Hà, TP Hải Dương

Nhà thờ 3 gian kết hợp ở 12x10m 3 ngủ. Khi quỹ đất ngày càng...