Nhà ở kết hợp văn phòng 5 tầng 105m2 – Anh Sơn (Hà Nội)

 
mẫu nhà ở kết hợp văn phòng 5 tầng 105m2 của gia đình anh Sơn ở Hà Nội
Thông tin công trình
Chủ đầu tư : Anh Sơn - Chị Hương
Đ